FACEBOOK V. CONSUMENTENBOND EN DATA PRIVACY STICHTING

In Nederland zijn de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting een samenwerkingsverband aangegaan om Facebook verantwoordelijk te houden voor het schenden van de privacy van hun gebruikers. Dit heeft zich geuit in de dagvaarding van Facebook waarbij beide partijen tot doel hebben een compensatie te bekomen voor iedere gebruiker of consument.

Waarom?

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting zijn van oordeel dat Facebook zijn gebruikers heeft misleid door het platform af te beelden als een gratis dienst. Vanuit het standpunt van de Consumenten en de Stichting heeft Facebook echter miljoenen gegevens verzameld en ten onrechte aan derden toegankelijk gemaakt, wat volgens hun te categoriseren valt als een ‘betaling met persoonsgegevens’. Zo hebben zij jarenlang persoonsgegevens als geslacht, leeftijd en woonplaats alsook gegevens die zij deelden met vrienden van hun gebruikers verzameld. Bovendien verzamelde Facebook ook het app-gebruik en surfgedrag van hun gebruikers buiten het platform, waarbij zij zelfs gegevens deelden van derden aan app-ontwikkelaars die geen gebruik maakten van deze apps en geen enkel besef hadden dat deze gegevens over hun werden gedeeld met deze derde partijen.

Volgens Sandra Molenaar (directeur Consumentenbond) is het onmiskenbaar dat “het privacybeleid van Facebook hierover onvoldoende duidelijk, inconsistent en onnodig moeilijk was”. Zij pleit er dan ook voor dat Facebook hier naar de toekomst verdere stappen moet nemen om een herhaling van dergelijke praktijken te vermijden: “Er moet een einde komen aan dit soort privacyschendingen. En Facebook moet voortaan glashelder zijn in zijn communicatie naar gebruikers. Die moeten de volledige controle over hun gegevens hebben.”

Aansluiten bij de actie

In hun strijd om compensatie voor alle Facebook-gebruikers in Nederland zijn de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting op zoek naar gebruikers die hun willen steunen met de aanklacht. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de impact kan zijn van de acties tegen Facebook. Aanmelden kan via deze link en is bovendien volledig gratis.

Bent u ongerust over de behandeling of bescherming van persoonsgegevens binnen uw eigen bedrijf of weet u niet zeker of aan alle vereisten van de privacywetgeving voldaan is? Wilt u voorkomen dat u in de toekomst zwaar wordt beboet? Neem contact met ons op. Samen zorgen wij ervoor dat u volledig up-to-date en in overeenstemming bent met de huidige regelgeving van privacy en gegevensbescherming.