News

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VOOR DE BETROKKENE

Artikel 18 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat

Read More »

RECHT OP GEGEVENSWISSING VOOR DE BETROKKENE

Het recht op vergetelheid vloeit voort uit de zaak Google Spain SL van 2014. Voor het eerst is het recht om te worden vergeten gecodificeerd en te vinden in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG), naast het recht om te worden gewist. Artikel 17 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene

Read More »

RIGHT TO RESTRICTION OF PROCESSING BY DATA SUBJECT

The article 18 of the GDPR is the following: “the data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies: The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy

Read More »

RIGHT TO ERASURE BY THE DATA SUBJECT

The right to be forgotten derives from the case Google Spain SL in 2014. For the first time, the right to be forgotten is codified and to be found in the General Data Protection Regulation (GDPR) in addition to the right to erasure. The article 17 of the GDPR is the following: “the

Read More »

RECHT OP RECTIFICATIE VOOR DE BETROKKENE

Artikel 16 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.”

Read More »

RIGHT TO RECTIFICATION BY THE DATA SUBJECT

The article 16 of the GDPR is the following: “The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data

Read More »