News

CORONARICHTLIJNEN AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Nu de coronapiek stilaan achter de rug lijkt te zijn, beginnen meer en meer organisaties en bedrijven de draad weer op te pikken. Het opstarten van de dagdagelijkse activiteiten gaat echter ook gepaard met een nieuwe manier van omgaan met deze activiteiten. De schrik zit er immers nog steeds goed

Read More »

CORONA GUIDELINES DUTCH DATA PROTECTION AUTHORITY

Now that the corona peak seems to have passed, more and more organisations and companies are starting to get back on track. However, the start-up of daily activities is also accompanied by a new way of dealing with these activities. After all, the fear is still present among the population

Read More »

HET CORONAVIRUS ALS EXCUUS OM PERSOONSGEGEVENS TE STELEN

De intrede van het coronavirus heeft wereldwijd de deur opengezet voor cybercriminelen om te profiteren van de ongerustheid van de mensen. Volgens Mimecast, een Brits mail- en internetbeveiligingsbedrijf, circuleren er mails in Nederland die afkomstig zouden zijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zouden deze mails u

Read More »

THE CORONAVIRUS AS AN EXCUSE TO STEAL PERSONAL DATA

The arrival of the coronavirus has opened the door for cybercriminals worldwide to take advantage of people’s concerns. According to Mimecast, a British mail and internet security company, mails are circulating in the Netherlands from the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). These mails would keep you

Read More »

RIGHT OF ACCESS BY THE DATA SUBJECT

The right of access is enshrined as part of the fundamental right to data protection. The GDPR is the following: “The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed”. Everyone has the

Read More »

RECHT VAN INZAGE VOOR DE BETROKKENE

Het recht van inzage is vastgelegd als onderdeel van het fundamentele recht op gegevensbescherming. Het recht van inzage betekent het volgende: “De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt“. Eenieder heeft het recht

Read More »