Actueel

PRIVACY SHIELD TUSSEN DE EU EN DE VS TERUG NAAR DE TEKENTAFEL

Groot nieuws afgelopen week in de privacy wereld. Het Europees Hof van Justitie heeft immers het EU-US Privacy Shield, het gegevensuitwisselingsverdrag tussen beide, nietig verklaard. Deze uitspraak komt er na een klacht van privacy-activist, Maximilian Schrems (ook wel bekend van het Schrems I-arrest, waarbij het de ‘Safe Harbour Decision’ werd

Lees meer »

FACEBOOK V. CONSUMENTENBOND EN DATA PRIVACY STICHTING

In Nederland zijn de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting een samenwerkingsverband aangegaan om Facebook verantwoordelijk te houden voor het schenden van de privacy van hun gebruikers. Dit heeft zich geuit in de dagvaarding van Facebook waarbij beide partijen tot doel hebben een compensatie te bekomen voor iedere gebruiker of

Lees meer »

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VOOR DE BETROKKENE

Artikel 18 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat

Lees meer »

RECHT OP GEGEVENSWISSING VOOR DE BETROKKENE

Het recht op vergetelheid vloeit voort uit de zaak Google Spain SL van 2014. Voor het eerst is het recht om te worden vergeten gecodificeerd en te vinden in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG), naast het recht om te worden gewist. Artikel 17 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene

Lees meer »

RECHT OP RECTIFICATIE VOOR DE BETROKKENE

Artikel 16 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.”

Lees meer »

CORONARICHTLIJNEN AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Nu de coronapiek stilaan achter de rug lijkt te zijn, beginnen meer en meer organisaties en bedrijven de draad weer op te pikken. Het opstarten van de dagdagelijkse activiteiten gaat echter ook gepaard met een nieuwe manier van omgaan met deze activiteiten. De schrik zit er immers nog steeds goed

Lees meer »