Data Protecction

PRIVACY SHIELD TUSSEN DE EU EN DE VS TERUG NAAR DE TEKENTAFEL

Groot nieuws afgelopen week in de privacy wereld. Het Europees Hof van Justitie heeft immers het EU-US Privacy Shield, het gegevensuitwisselingsverdrag tussen beide, nietig verklaard. Deze uitspraak komt er na een klacht van privacy-activist, Maximilian Schrems (ook wel bekend van het Schrems I-arrest, waarbij het de ‘Safe Harbour Decision’ werd nietig verklaard). Schrems is namelijk …

PRIVACY SHIELD TUSSEN DE EU EN DE VS TERUG NAAR DE TEKENTAFEL Lees verder »

FACEBOOK V. CONSUMENTENBOND EN DATA PRIVACY STICHTING

In Nederland zijn de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting een samenwerkingsverband aangegaan om Facebook verantwoordelijk te houden voor het schenden van de privacy van hun gebruikers. Dit heeft zich geuit in de dagvaarding van Facebook waarbij beide partijen tot doel hebben een compensatie te bekomen voor iedere gebruiker of consument. Waarom? De Consumentenbond en …

FACEBOOK V. CONSUMENTENBOND EN DATA PRIVACY STICHTING Lees verder »

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VOOR DE BETROKKENE

Artikel 18 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de …

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VOOR DE BETROKKENE Lees verder »

RECHT OP RECTIFICATIE VOOR DE BETROKKENE

Artikel 16 van de AVG luidt als volgt: “De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.” Dit recht wordt als volgt …

RECHT OP RECTIFICATIE VOOR DE BETROKKENE Lees verder »

HET CORONAVIRUS ALS EXCUUS OM PERSOONSGEGEVENS TE STELEN

De intrede van het coronavirus heeft wereldwijd de deur opengezet voor cybercriminelen om te profiteren van de ongerustheid van de mensen. Volgens Mimecast, een Brits mail- en internetbeveiligingsbedrijf, circuleren er mails in Nederland die afkomstig zouden zijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zouden deze mails u up-to-date houden over de huidige …

HET CORONAVIRUS ALS EXCUUS OM PERSOONSGEGEVENS TE STELEN Lees verder »

WAT IS EEN GEGEVENSBESCHERMINGEFFECTBEOORDELING?

Overeenkomstig artikel 35 van Verordening 2016/679 (AVG) is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) een proces dat bedoeld is om de verwerking te beschrijven, de noodzaak en de evenredigheid ervan te beoordelen en de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens te helpen beheren door deze te beoordelen en de maatregelen …

WAT IS EEN GEGEVENSBESCHERMINGEFFECTBEOORDELING? Lees verder »

POSITIE VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming vervult de volgende taken: De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG. The functionaris voor gegevensbescherming moet de communicatie met de verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking en zijn antwoorden op papier vastleggen. Toezien op de toepassing van het beleid …

POSITIE VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING Lees verder »