Sin categoría

WAT IS EEN GEGEVENSBESCHERMINGEFFECTBEOORDELING?

Overeenkomstig artikel 35 van Verordening 2016/679 (AVG) is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) een proces dat bedoeld is om de verwerking te beschrijven, de noodzaak en de evenredigheid ervan te beoordelen en de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens te helpen beheren door deze te beoordelen en de maatregelen …

WAT IS EEN GEGEVENSBESCHERMINGEFFECTBEOORDELING? Lees verder »

POSITIE VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming vervult de volgende taken: De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG. The functionaris voor gegevensbescherming moet de communicatie met de verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking en zijn antwoorden op papier vastleggen. Toezien op de toepassing van het beleid …

POSITIE VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING Lees verder »

AANWIJZING VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De persoon van functionaris voor gegevensbescherming (FG) probeert controle uit te oefenen in het bedrijf, door verschillende functies als toezicht, beheer en naleving van het programma dat in het bedrijf is geïmplementeerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De aanwijzing ervan is niet verplicht voor ieder bedrijf, maar het moet voldoen aan bepaalde specifieke …

AANWIJZING VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING Lees verder »

REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

De AVG regelt in artikel 30 het “register van de verwerkingsactiviteiten” en legt vast dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid moeten registreren. Het register is een document met inventaris en analysedoeleinden, die de realiteit van de verwerking van uw persoonsgegevens moet weerspiegelen. Dat register bevat alle volgende …

REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN Lees verder »

MELDING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

Allereest moeten we onszelf afvragen: Wat is een beveiligingsinbreuk in verband met persoonsgegevens? Een beveiligingsinbreuk in verband met persoonsgegevens is een beveiligingsincident dat persoonsgegevens aantast. Een dergelijk incident kan een toevallige of opzettelijke oorsprong hebben en kan eveneens digitale als op papier verwerkte gegevens aantasten. In het algemeen is een dergelijke inbreuk succesvol wanneer het …

MELDING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS Lees verder »

VERWERKER

DEFINITIE VAN EEN VERWERKER In de AVG en andere privacywetten is de verwerker degene die persoonsgegevens verwerkt en dit uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is gewoonlijk een derde partij extern aan het bedrijf. De verwerker is een persoon of onderneming die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven door de …

VERWERKER Lees verder »

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

DEFINITIE VAN EEN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE In de AVG en andere privacywetten is het de verwerkingsverantwoordelijke die de meeste verantwoordelijkheid heeft als het gaat over de bescherming van de privacy en de rechten van de betrokkene. In overeenstemming met artikel 4.7 van de AVG, is de verwerkingsverantwoordelijke: “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of …

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE Lees verder »